X là một este no đơn chức mạch...

Chương 1: Este - Lipit X là một este no, đơn chức, mạch hở. Trong phâ...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là một este no, đơn chức, mạch hở. Trong phân tử X có ba nguyên tử cacbon. Số CTCT của X thỏa mãn là?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có 2 công thức thỏa mãn là: CH3COOCH3 và HCOOC2H5 Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP