Hợp chất nào dưới đây được sử dụng...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

  • A. CH3(CH2)12CH2Cl.
  • B. CH3(CH2)12COONa.
  • C. CH3(CH2)12COOCH3.
  • D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP