Trùng hợp m tấn etilen thu được 1...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp m tấn etilen thu được 1...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80. B. 2,00. C. 0,80. D. 1,25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nC2H4= (CH2-CH2)n (H=80%)

mPE= 1 tấn nên mC2H4 =1:80%=1,25

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP