Polime nào sau đây được tổng hợp từ...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây được tổng hợp ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?

A. polyvinyl(vinyl clorua) B. polisaccarit

C. poli (etylen terephtalat) D. nilon- 6,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP