Clo hoá PVC thu được một polime chứa...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Clo hoá PVC thu được một polime c...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,93% clo về khối lượng, trung bình 1 phân từ clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

A.3. B. 6. C.5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C2kH3kCl- + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP