Cho sơ đồ chuyển hoá CH4 -&gt C2H2...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho sơ đồ chuyển hoá CH4 -> C...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho sơ đồ chuyển hoá CH4 -> C2H2 -> C2H3Cl -> PVC.

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án ở câu trên nha bạn, bị trùng rồi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP