Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khí nit...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:
A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ
C. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết
D. Trong phân tử N2 có liên kết 3 rất bền

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP