Các đồng phân ứng với công thức phân...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Các đồng phân ứng với công thức p...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

A.1. B. 4. C.3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H5CH(OH)CH3; C6H5CH2CH2OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP