Nguyên tố X ở ô số 24 của...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nguyên tố X ở ô số 24 của bảng tuần h...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nguyên tố X ở ô số 24 của bảng tuần hoàn. Một học sinh đã đưa ra các nhận xét về nguyên tố X như sau :

(1) X có 6 e hoá trị yà là nguyên tố kim loại.

(2) X là một nguyên tố nhóm d.

(3) X nằm ở chu kì 4 của bảng tuần hoàn.

(4) Ở trạng thái cơ bản, X có 6 e ở phân lớp s;

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cấu hình e của nguyên tố này là; 1s22s22p63s23p63d54s1

Các phát biểu 1,2,3 đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP