Kết luận nào sau đây sai? A Các...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Kết luận nào sau đây sai? A. Các ngu...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Kết luận nào sau đây sai?

A. Các nguyên tố nhóm A có cấu hình e lớp ngoài cùng ns2 đều là các kim loại.

B. Nguyên tố có Z = 19 có bán kính lớn hơn nguyên tố có Z = 11

C. Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất trong số các kim loại kiềm

D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

he có cấu hình e lớp ngoài cùng là 1s2 và là khí hiếm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP