Hợp chất X có công thức C8H14O4 Từ...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Hợp chất X có công thức C8H14O4. ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 2NaOH X2 + X + H2O;

(b) X2 + H2SO4->X3 + Na2SO4;

(c) nX3 + nX4 -> nilon-6,6 + 2nH2O;

(d) 2X2 + X3 ->X5 + 2H2O

Phân tử khối của X5

A.216. B. 202. C. 174 D. 198

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X: HCOOC[CH2]4COOC2H5; X1: NaCOOC[CH2]4COONa

X2: C2H5OH; X3: HCOOC[CH2]4COOH

X4: H2N[CH2]6NH2 X5: C2H5COOC[CH2]4COOC2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP