Một học sinh tiến hành thí nghiệm :...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một học sinh tiến hành thí nghiệm : N...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một học sinh tiến hành thí nghiệm : Nhúng một thanh đồng vào dung dịch AgNO3, sau một lúc nhúng tiếp một thanh sắt vào dung dịch này đến phản ứng hoàn toàn. Sau khi thí nghiệm kết thúc, học sinh đó rút ra các kết luận sau :

(I) Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh nhạt.

(II) Khối lượng thanh đồng bị giảm sau phản ứng.

(III) Khối lượng thanh sắt tăng lên sau phản ứng.

Kết luận không đúng là

A. (I). B. (II). C. (III). D. (I) (II) và (III)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau phản ứng, dung dịch có màu xanh nhạt của ion Fe2+; khối lượng thanh đồng và sắt tăng lên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP