Một nhóm học sinh chưa thực hiện thí...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Một nhó...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Một nhóm học sinh chưa thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến
dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là:
A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành
B. Có dung dịch màu xanh thẩm tạo thành
C. Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dd màu xanh thẩm.
D. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành, có khí màu nâu đỏ thoát ra

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C vì ban đầu tạo ra Cu(OH)2 kết tủa xanh lam sau đó tạo phức [Cu(NH3)4](OH)2 tan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP