Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn tạp...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn tạp chất kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch các tạp chất này có thể cho mẫu thủy ngân trên tác dụng với lượng dư của dung dịch nào sau đây ?

A. Hg(NO3)2 B. Zn(NO3)2 C. Sn(NO3)2 D. Pb(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi cho mẫu thuỷ ngân lẫn các tạp chất kém, thiếc, chì phản ứng với Hg(HNO3)2 dư sẽ xảy ra các phản ứng:

Zn + Hg(NO3)2→Zn(NO3)2 + Hg

Sn + Hg(NO3)2→Sn(NO3)2 + Hg

Pb + Hg(NO3)2→Pb(NO3)2 + Hg

Vậy toàn bộ các tạp chất được loại bỏ khỏi Hg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP