Este nào sau đây có mùi chuối chín?...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Este nào sau đây có mùi chuối chín...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

a. Metyl acetat

b. Etyl propionat

c. Isoamyl acetat

d. Etyl format

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP