Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyể...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Axit axetic B. Glucoso
C. Anilin. D. Etylamin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì

A axit acetic làm quỳ tím hóa đỏ

B,C quỳ tím không đổi màu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP