Cho hổn hợp C và S vào dung...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho hổn...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho hổn hợp C và S vào dung dịch HNO3 đặc thu được hổn hợp khí X và dung dịch Y.
Thành phần của X là
A. SO2 và NO2 B. CO2 và SO2 C. SO2 và CO2 D. CO2 và NO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì

C vào HNO3 đặc tạo ra CO2 và NO2

S vào HNO3 tạo H2SO4 và NO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP