Để tạo độ xốp cho một số loại...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Để tạo ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?
A. (NH4)3PO4 B. NH4HCO3 C. CaCO3 D. NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP