Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phương ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Nhiệt phân muối NH4NO3
C. Phân hủy Protein D. Tất cả đều đúng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP