Ứng dụng nào không phải của HNO3? A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Ứng dụn...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Ứng dụng nào không phải của HNO3?
A. Sản xuất phân bón B. Sản xuất thuốc nổ
C. Sản xuất khí NO2 và N2H4 D. Sản xuất thuốc nhuộm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP