Kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Kim loạ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc nguội là
A. Al, Fe B. Ag, Fe C. Pb, Ag D. Pt, Au

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP