Các kim loại đều tác dụng được với...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Các kim...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với
dung dịch HNO3 đặc, nguội
A. Fe, Al, Cr B. Cu, Fe, Al C. Fe, Mg, Al D. Cu, Pb, Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP