Khi nhiệt phân dãy muối nitrat nào đều...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi nhi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit
và khi oxi?
A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Pb(NO3)2 B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3
C. Hg(NO3)2, AgNO3, KNO3 D. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì

B. tạo ra LiNO2, KNO2

C tạo ra Hg, Ag, KNO2

D tạo ra KNO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP