Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Sản phẩ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:
A. Ag2O, NO2, O2 B. Ag, NO, O2 C. Ag2O, NO, O2 D. Ag, NO2, O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP