Chất nào sau đây không tạo kết tủa...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chất nà...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3:
A. HCl B. HNO3 C. KBr D. K3PO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP