sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học sản phẩ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2:
A. CuO, NO và O2 B. Cu(NO2)2 và O2
C. Cu(NO3)2, NO2 và O2 D. CuO, NO2 và O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP