CĐ08 Cho dãy các chất: FeO Fe...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học (CĐ08)C...

1
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

(CĐ08)Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là:

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D (FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4) lưu ý là các chất bị oxh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP