Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Sản phẩ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3 :
A. K2O, NO2 và O2 B. K, NO2, O2
C. KNO2, NO2 và O2 D. KNO2 và O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP