Trong các công thức sau đây chọn công...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Trong c...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Trong các công thức sau đây, chọn công thức đúng của magie photphua
A. Mg3(PO4)2 B. Mg(PO3)2 C. Mg3P2 D. Mg2P2O7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP