Dung dịch axit photphoric có chứa các ion...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Dung dị...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion ( không kể H+và OH- của nước)

A. H+, PO43−

B. H+, H2PO4-, PO43−

C. H+, HPO42−, PO43−

D. H+, H2PO4-, HPO42−, PO43−

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP