Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng tác dụng...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho Cu ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là
A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cu + H2SO4 + X có khí không màu hóa nâu vậy X có chứa NO3-\

X + NaOH có khí mùi khai thoát ra nên X có NH4+

Vậy X là NH4NO3

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP