Thành phần của phân amophot gồm A NH4H2PO4...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thành p...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thành phần của phân amophot gồm
A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. B. (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.
C. (NH4)3PO4 và NH4H2PO4. D. Ca(H2PO4)2 và NH4H2PO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP