Khi cho Cu tác dụng với dung dịch...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi cho...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:
A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. C. môi trường. D. chất khử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B vì

Cu + H+ +NO3- =Cu2+ + NO +H2O nên NO3- là chất oxh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP