Thành phần của supephotphat đơn gồm A Ca...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thành p...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thành phần của supephotphat đơn gồm
A. Ca(H2PO4)2. B. Ca(H2PO4)2, CaSO4.
C. CaHPO4, CaSO4. D. CaHPO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP