Thành phần chính của quặng photphorit là A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thành p...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thành phần chính của quặng photphorit là
A. Ca(H2PO4)2.

B. Ca3(PO4)2.

C. NH4H2PO4.

D. CaHPO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP