Phân đạm cung cấp cho cây: A N2...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phân đạ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phân đạm cung cấp cho cây:
A. N2 B. NH4NO3 C. NH3 D. N dạng NH4+, NO3-

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP