Chọn công thức đúng của apatit A Ca3...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chọn cô...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chọn công thức đúng của apatit
A. Ca3(PO4)2 B. Ca(PO3)2 C. 3Ca3(PO4)2.CaF2 D. CaP2O7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP