Độ dinh dưỡng của phân đạm là: A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Độ dinh...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Độ dinh dưỡng của phân đạm là:

A. %N B. %N2O5 C. %NH3 D. % khối lượng muối

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP