Không nên bón phân đạm cùng với vôi...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Không n...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Không nên bón phân đạm cùng với vôi vì ở trong nước
A. Phân đạm làm kết tủa vôi.
B. Phân đạm phản ứng với vôi tạo khí NH3 làm mất tác dụng của đạm.
C. Phân đạm phản ứng với vôi và toả nhiệt làm cây trồng bị chết vì nóng.
D. Cây trồng không thể hấp thụ được đạm khi có mặt của vôi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP