Dung dịch chứa chất nào sau đây có...

Chương 1: Sự Điện Li Dung dịch chứa chất nào sau đây có pH < 7? A...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Dung dịch chứa chất nào sau đây có pH < 7?

A.NaOH. B.NaCl. C.HCl. D.Na2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP