Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phát bi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
B. Urê có công thức là (NH2)2CO.
C. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2.
D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP