Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Anken X có công thức cấu tạo: CH3–...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là

A.3-metylpent-3-en. B.2-etylbut-2-en. C.isohexan. D.3-metylpent-2-en

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP