Một dung dịch nước của natricacbonat có PH&gt...

Chương 1: Sự Điện Li Một dung dịch nước của natricacbonat có PH>7 ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Một dung dịch nước của natricacbonat có PH>7 là do :

A.Natricacbonat phân li hoàn toàn

B.Số mol ion Na+ nhiều hơn số mol ion CO32-.

C.Số mol CO32- nhiều hơn số mol nước .

D.Ion CO32-tham gia phản ứng thủy phân với nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP