Có 3 dung dịch: CH3CHO CH3COOH HCOOH đựng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, H...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là:

A. Quì tím, CuO. B. quỳ tím, Na.

C.Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3. D. dung dịch AgNO3/NH3, CuO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C vì

Cho quỳ tím vào nhận được CH3CHO không làm đổi màu quỳ tím

Còn CH3COOH và HCOOH làm quỳ tím hóa đỏ

Cho qua AgNO3 thì HCOOH tạo kết tủa Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP