Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Hợp chất X có công thức p...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được chất hữu cơ Y chứa 4 nguyên tố. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. CH2Cl-CHCl-CH2Cl
  • B. CH2Cl-CCl2-CH3.
  • C. CH3-CH2-CCl3.
  • D. CH2Cl-CH2-CHCl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X + NaOH -> sản phẩm có 4 nguyên tố (C; H; O) và Na (vì Cl bị thủy phân hết)
⇒ X có 3 Cl cùng gắn vào 1 C để khi thủy phân tạo gốc axit COOH
⇒ Công thức thỏa mãn là: CH3-CH2-CCl3.

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP