Dãy gồm các chất tác dụng đều phản...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Dãy gồm các chất tác dụng...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là:

  • A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na.
  • B. nước brom, andehit axetic, dung dịch NaOH
  • C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
  • D. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng phenol
C6H5OH+3Br2 -→ C6H5OHBr3 ↓+3HBr

(CH3CO)2O -→ CH3COOC6H5 + CH3COOH

C6H5OH+NaOH -→ C6H5ONa + H2O

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP