Khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol sản phẩm chính...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Khi tách nước từ 3-metylb...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là:

  • A. 2-metylbut-3-en.
  • B. 3-metylbut-1-en.
  • C. 2-metylbut-2-en.
  • D. 3-metylbut-2-en.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quy tắc tách nước ở C bậc cao ⇒ 2-metylbut-2-en

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP