Nicotin có trong thuốc lá là một hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nicotin có trong thuốc lá là một h...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nicotin có trong thuốc lá là một hợp chất rất độc có thể gây ra ung thư phổi . Đốt cháy 16,2 gam nicotin bằng oxi vừa đủ thu được 44 gam CO2, 12,6 gam nước và 2,24 lít N2(đktc). Cho 85<Mnicotin<230 . Công thức phân tử đúng của nicotin là

A.C5H7NO. B. C5H7NO2. C.C10H14N2. D. C10H14N3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2=1

nH2O=0,7

nN2=0,1

BTKL vậy n O trong X=0

nC:nH:nN=1:1,4:0,2=5:7:1

Vậy X có dạng (C5H7N)n

85<X<230 vậy n=2

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP