Trong ancol X oxi chiếm 34 78 %...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Trong ancol X, oxi chiếm ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Trong ancol X, oxi chiếm 34,78 % về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là:

  • A. 42
  • B. 56
  • C. 90
  • D. 28

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mancol X=(16/34,78).100=46

⇒Manken Y=46−18=28

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP