Cho các hợp chất sau: a HOCH2-CH2OH b...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho các hợp chất sau: (a)...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho các hợp chất sau:
(a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH
(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH
(e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:

  • A. (a), (b), (c)
  • B. (a), (c), (d)
  • C. (c), (d), (e)
  • D. (c), (d), (f)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ancol đa (nhiều nhóm OH liền kề) tác dụng được với Cu(OH)2
(a) HOCH2-CH2OH
(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH
(d) CH3-CH(OH)-CH2OH
(a), (c), (d) đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP